Pelatih

Berikut adalah daftar pelatih PP PTMSI

ITTF CERTIFIED COACH Certified Coach NA Certified Coach Continent ITTF LEVEL ATTAINED DATE COMPLETED ALL REQ. RE-ACCREDITATION REQUIRED DATE
Bayu Widhie Hapsara Purba INA ASI ITTF-PTT Level 1 26/03/2018 26/03/2026
Galih Mowo Perbowo INA ASI ITTF-PTT Level 1 30/12/2019 30/12/2027
Haryono Wong INA ASI ITTF-PTT Level 1 13/07/2017 13/07/2025
Jopie Warsono INA ASI ITTF-PTT Level 1 13/07/2017 13/07/2025
Mentereng Sakti INA ASI ITTF-PTT Level 1 02/11/2019 02/11/2027
Raden Yoga Wisnubroto INA ASI ITTF-PTT Level 1 30/12/2019 30/12/2027
Rima Ferdianto INA ASI ITTF-PTT Level 1 26/03/2018 26/03/2026
Ruslan Slamet INA ASI ITTF-PTT Level 1 02/11/2019 02/11/2027
Tri Bhaskara Ajie INA ASI ITTF-PTT Level 1 30/12/2019 30/12/2027